Hotline Tel : 082-7440510 || E-mail : contact@ksoftservice.com   

KsoftService

เคซอฟท์เซอร์วิส เราเป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ และ จำหน่ายฮาร์ดแวร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ที่เราพัฒนา สามารถนำไปใช้สำหรับธุรกิจได้อย่างหลากหลายด้วยคุณสมับัติมากมายพร้อมกับการรองรับ 10 ภาษาใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) อย่างครอบคลุม โปรแกรมของเราได้รับการพัฒนาเฉพาะทาง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวดเร็ว พร้อมกับการคิดค้นอุปกรณ์ที่ตอบสนองการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเป้าหมายของเราคือต้องการให้ผู้ใช้งานโปรแกรม มีความสุขและอยากใช้งานตลอดเวลา และเพิ่มสะดวกสบายมากขึ้น มีเวลาในการจัดการงานด้านอื่นได้มาก


Technology

  • Services

  • Program Development
  • Mobile Development
  • Game Development
  • Website Design
  • Website Development
  • Content Management
  • E-commerce
  • E-learning/CAI

สินค้าแนะนำ